Alati

IMEX International d.o.o.

Vi ste ovdje: Početna » Proizvodni asortiman » Oyta školjke kamenice za perad
Petak, 29 Ruj 2023

PONUDA

Oyta školjke kamenice za perad
Oyta školjke kamenice za perad

Oyta školjke kamenice za perad (3)

Srijeda, 18 Siječanj 2012 17:52

Školjke za sve vrste peradi

Objavljeno u Oyta školjke kamenice za perad Napisao administrator2

 

MLJEVENE ŠKOLJKE

-optimalni dodatak kalcija za sve vrste peradi

Kalcij je najvažniji mineral za perad

Intenzivni tov u peradarskoj proizvodnji postavlja dodatne zahtjeve na pravilno doziranje minerala i njihovo uzajamno balansiranje kako bi se postigla njihova najbolja iskoristivost kroz čitavo vrijeme tova.

Sa stanovišta troškova najjjeftiniji je izvor kalcija kreda i ona se najčešće koristi u uzgoju brojlera. Ovaj izvor kalcija je brzo topiv i prema tome iskoristiv za perad odmah po uzimanu hrane. Prema tome budući da perad ne jede neprekidno, količina raspoloživog kalcija u organizmu peradi oscilira između obroka.

Oscilacije u opskrbi kalcijem smanjuju produktivnost.

Stalna opskrba kalcijem

Opće je poznata i dobro dokumentirana činjenica da je biloška iskoristivost kalcija iz mljevenih školjki vrlo visoka , odnosno da je 100% probavljiv u crijevima peradi. Godinama se u prehrani nesilica iskorištava ovo osobito svojstvo i idealna topljivost mljevenih školjki jer nesilice trebaju neprestanu opskrbljenost i laku probavljivost kalcija, posebno kada su zahtjevi za kalcijem visoki zbog formiranja jake ljuske jajeta.

Zbog njihove posebne građe čestica i poroznosti 10.000 godina stare školjke zadržavaju se u želucu odakle vrlo sporo ulaze u organizam nesilica . Dodatno grubi komadići imaju efekt šljunka.

MLJEVENE ŠKOLJKE također i za tov peradi

Iskustva sa oba područja;komercijalne proizvodnje i istraživanja pokazuju značajno poboljšanje koje se postiže hranidbom brojlera i pura u tovu mljevenim školjkama;

  • zdravije životinje sa jačim kostima
  • niži mortalitet (manje uginuća)
  • povećanje prirasta
  • manja potrošnja hrane

Komentare na zadnje probne rezultate možete naći na slijedećoj strani zajedno sa savjetima o doziranju MLJEVENIH ŠKOLJKI u recepturama za različite tipove tovne peradi.

Pokusi sa MLJEVENIM ŠKOLJKAMA u ishrani tovne peradi

Pokusi koji se provode u zadnjih nekoliko godina sa dodatkom MLJEVENIH ŠKOLJKI hrani za tov brojlera i pura pokazuju slijedeće rezultate :

Premda su se pokusi provodili u uvjetima intenzivnog tova u Njemačkoj zabilježeni su pozitivni rezultati u usporedbi sa kontrolnim objektima.Svi pokusi su održani na velikim farmama koje vode dinamični proizvođači gdje je bilo moguće naći slične proizvodne objekte, 1 pokusni i 1 kontrolni objekt.

Sveukupno opće stanje peradi je bilo vidljivo bolje u pokusnim objektima. Manji broj pura imao je lom noge i uvijek je bilo zabilježeno manje uginuća. Pored toga , dodatak MLJEVENIH ŠKOLJKI doveo je do na poboljšanja količine kalcija i fosfora u kostima brojlera. Kao rezultat ovog odličnog izvora kalcija općenito je porastao prirast i zabilježena je manja potrošnja hrane i kod brojlera i kod pura.

  • U pokusima kod brojlera povećanjem prirasta i smanjenjem stope uginuća ostvaren je ekstra profit od 0,15 do 0,26 Danskih kruna po brojleru
  • Pokusi kod pura koji su bili usmjereni na muške tovljenike.Zabilježeno je manje slomljenih kostiju , manje škarta u klaonici i manja potrošnja hrane. Postignuta je dodatna zarada od DKK 2,48 po očišćenoj puri čak kad se uzmu u obzir i dodatni troškovi za hranu.

Kako hraniti tovnu perad MLJEVENIM ŠKOLJKAMA ?

Brojleri

Preporuča se mali nadomjestak MLJEVENIH ŠKOLJKI br. 1 u hrani brojlera.Od 7 dana 1% sadražaja kalcija u hrani zamjenjuje se sa 1% MLJEVENIH ŠKOLJKI , i ovaj nivo se održava do 10 dana prije klanja.

Vi također možete pitati svog nutricionista da umiješa MLJEVENE ŠKOLJKE u hranu ili možete slobodno dodavati škljke u hranilice. Pokusni rezultati pokazuju da životinje jedu školjke ovisno o zahtjevima dok njihove potrebe za kalcijem nisu zadovoljene.

Purani

Važno je da se MLJEVENE ŠKOLJKE dodaju u hranu već od petog dana kako bi se izbjegli lomovi kostiju. Rezultati nekoliko pokusa dokazuju da životinje ne mogu uzimati više od 1,5%-2% MLJEVENIH ŠKOLJKI po obroku. Isti omjer primjenjuje se i za hranjenje u hranilicama.

Kalcij je važan mineral u peradarskoj proizvodnji

Kalcij je potreban mineral u prehrani stoke i koristi se u velikim količinama za visoko-dohodovne životinje. Nije važan samo ukupan sadržaj kalcija u hrani, nego također i odnos fosfor-kalcij čak i kvaliteta minerala mora biti dovoljno dobra da bi životinja mineral probavila umjesto da ode u jamu za gnoj.

Kalcij se može naći u izobilju u njegovom prirodnom stanju , najčešće u formi krede. Lako ga je iskopati u njavećem dijelu svijeta i jeftina je sirovina

Izbor izvora kalcija je presudan

Osigurati optimalan nivo kalcija u ishrani je osnova da odgovarajući izbor izvora kalcija sa različitom topljivosti koji su prisutni u ishrani osiguravaju dovoljno kalcija na raspolaganje životinjama čitavo vijeme.

Konačno kreda je najčešće korištena u hrani za stoku.Ovaj izvor kalcija je brzo topiv i iskoristiv za perad samo u ograničenom periodu neposredno poslije hranjenja.

Drugi poznat i vrlo važan izvor kalcija , specijalno za perad su mljevene školjke. Fosilne mljevene školjke imaju posebnu strukturu čestica i odgovarajuću topivost tako da kalcij ulazi u organizam preko 24 sata također i za vrijeme perioda mraka.

Kalcij iz mljevenih školjki ima posebno veliku bilošku iskoristivost i lako je probavljiv za perad.

Zahtjevi za kalcijem u komercijalnom uzgoju peradi ovise o težini i dobi ptice , kao što je vidljivo iz slijedećeg grafikona. (vidi original)

Preporučljive dnevne potrebe brojlera prema GFE:

GFE standard preporuča dnevni dodatak kalcija za brojlere od 0,24 g u tijeku prvog tjedna života (160g žive vage) koji se povećava do 1,17g u dobi od 6 tjedana (2,17 g žive vage).

Srijeda, 18 Siječanj 2012 17:40

Školjke za nesilice

Objavljeno u Oyta školjke kamenice za perad Napisao administrator2

 

OYTA OYSTER SHELLS

ŠKOLJKE KAMENICE

(OSTREA EDULIS)

 

Dodavanjem mljevenih školjki kamenica u hranu vaših nesilica, ljusku jajeta ojačat ćete na jedinstven način !

    Veliku potrebu za kalcijem kokoši zadovoljavaju ne prestajući jesti dok ne unesu dovoljnu količinu u organizam.

    Upotreba školjki kamneica, zbog svoje specifičnosti, uvelike smanjuje dnevnu, pa tako i ukupnu potrošnju hrane.

    Kalcij u školjki kamenici prihvatljiviji je organizmu od bilo kojeg drugog izvora kalcija.

    Mljevene školjke kamenice su krupnozrnate, ljuskaste, lagane, a čestice školjki se izdvajaju iz ostale hrane.

 

    Upravo zbog grube, krupnozrnate, ljuskaste strukture kamenice se zadržavaju u želucu od kuda se kalcij polagano, praktički danonoćno apsorbira u organizam. Naučna ispitivanja pokazuju da kokoši koje u hrani dobivaju školjke kamenice imaju 17 % više kalcija u krvi u odnosu na kokoši koje koriste vapnenac (kredu).

 

    Čak i najproduktivnije kokoši potpuno zadovoljavaju svoje potrebe za kalcijem upotrebom školjki kamenica. Mljevene školjke lako su vidljive u hrani pa ih kokoš uzima prema potrebi.

 

    Potrebno je relativno dulje vrijeme da se mljevene kamenice otope pod utjecajem probavnih kiselina, iako ne tako dugo kao tvrde ljuske puževa ili školjke dagnji, koje mogu proći kroz crijevni trakt neprobavljene, te tako prouzročiti razne probleme (tekući izmet), a ne zadovoljiti potrebu za kalcijem.

 

MANJE SLOMLJENIH JAJA

 

Čvršća ljuska jajeta znači manje slomljenih, tržno neupotrebljivih jaja !

Korištenjem školjki kamenica prenosite karakteristiku čvrstoće, kojom se školjke odlikuju u najvećoj mjeri, na ljusku jajeta koja više neće biti slaba i lomljiva.

Praćenjem naučnih ispitivanja pokazalo se da samo 4-5% mljevenih ljuski kamenica u hrani kokoši nesilica, daje 2% manje slomljenih jaja, te tako i ukupno bolje rezultate.

Dokazano je da je jaje kokoši koja u hrani dobiva mljevene školjke kamenice za vrijeme testiranja izdržalo je pritisak od 3.273 grama. Istovremeno jaje kokoši koja u hrani uzima samo vapnenac (kredu) izdrži pritisak od samo 2.686 grama.Razlika od skoro 600 grama je zapravo posebna čvrstoća od izuzetne važnosti u modernoj proizvodnji gdje je jaje izloženo grubom rukovanju za vrijeme sakupljanja, sortiranja, pakovanja, transporta itd.

 

MANJA POTROŠNJA HRANE

 

Ušeda hrane povećava pozitivan poslovni rezultat !

Naučna ispitivanja provedena u mnogim zemljama svijeta jasno pokazuju da se može uštedjeti novac dodavanjem školjki kamenica u hranu.

Testovi su pokazali da nesilice koje kao izvor kalcija u hrani dobivaju kamenice, utroše 150 grama manje hrane da bi proizvele 1 kg jaja.

To je zato jer kokoši nesilice koje dobivaju kamenice, svoju potrebu za kalcijem zadovoljavaju puno brže od kokoši koje u hrani primaju samo vapnenac (kredu). Nesilice jedu komadiće mljevenih školjki dok ne zadovolje svoju potrebu za kalcijem. U hrani sa dodatkom samo vapnenca (krede), postoji mogućnost za pretjeranim uzimanjem hrane jer kokoš ne može razlučiti, prepoznati izvor kalcija od ostalih komponenti hrane pa hranu uzima dok ne zadovolji svoje potrebe za kalcijem.

Najbolje što se može učiniti protiv nedostatka kalcija kod kokoši je upravo upotreba mljevenih školjki kamenica.

VIŠE JAJA PO NESILICI

Više jaja - bolji poslovni i financijski rezultat !

To je sigurno osnovni zadatak, ali kako je moguće učiniti da nesilica bude produktivnija, da nese više jaja ?

Odgovor je očit ako se prouče naučna ispitivanja obavljena od strane međunarodno priznatih stručnjaka. Rezultat ispitivanja nije samo da svako jaje postaje čvršće te je time manje slomljenih, a više tržno upotrebljivih jaja, već se upotrebom kamenica ostvaruje realna, evidentna, dokazana ušteda hrane. Ispitivanja pokazuju da kamenice imaju općenito velik utjecaj na proizvodnju jaja.

Kokoši nesilice koje u hrani dobivaju kamenice snesu 5 jaja više nego nesilice koje ih ne dobivaju.

Drugim riječima, ukupno više proizvedenih jaja, manje oštećenih - više tržno vrijednih jaja i konačno ušteda u utrošku hrane, dodatna je zarada.

BOLJE ZDRAVLJE

Grafokon na slici u prilogu pokazuje topivost triju različitih izvora kalcija u kiselini vrlo sličnoj želučanom soku kokoši.

OYTA kamenice se tope polagano i zadovoljavaju potrebu kokoši za kalcijem gotovo danonoćno.

Vapnenac (kreda) topi se za otprilike 1,5 sati što je prebrzo i time loše iskorišten izvor kalcija.

Mljevene školjke dagnji imaju vrlo dugo vrijeme topivosti i ne zadovoljavaju kokošju potrebu za kalcijem.

Analizom ispitivanja pokazuje se da je osim već spomenutih prednosti, kokoš koja upotrebljava kamenice boljeg zdravlja. Čvrstoća kosti kokoši je poboljšana jer se kalcij apsorbira u krvotok neprekidno.

JOŠ PREDNOSTI

    pruža dodatnu sigurnost ukoliko padne potrošnja hrane,
    neutralizira, sprečava stres,
    podrazumjeva se sušiji izmet,
    rahlija struktura hrane,
    onemogućava stvaranje premošćenja ili lijepljenje hrane na stijenke silosa ili transportera,
    ljuska jajeta postaje glatka.

OYTA kamenice ležale su na dnu fjorda Roskilde (Danska) skoro 10.000 godina.

OYTA kamenice, pripremljene kao dodatak hrani za kokoši:

    sušene su,
    sterilizirane,
    garantirano bez salmonele,
    na raspolaganju u različitoj granulaciji ...

Srijeda, 18 Siječanj 2012 17:37

Doziranje školjki

Objavljeno u Oyta školjke kamenice za perad Napisao administrator2

 

Mljevene školjke kamenice (Ostrea Edulis) dodaju se hrani za kokoši nesilice u količini 4 - 5%.

Dodavanjem mljevenih školjki u hranu za nesilice ostvaruje se niz rezultata u proizvodnji konzumnih jaja.

Veliku potrebu za kalcijem kokoši zadovoljavaju ne prestajući jesti, sve dok ne unesu u organizam dovoljnu količinu.

Upotreba školjki kamenica, zbog svoje specifičnosti, smanjuje potrošnju hrane.
Kalcij iz školjki prihvatljiviji je organizmu od bilo kojeg drugog izvora.
Mljevene školjke su krupnozrnate, ljuskaste, lagane pa se izdvajaju iz ostale hrane

OYTA kamenice ležale su na dnu fjorda Roskilde (Danska) skoro 10.000 godina.

Pokazalo se da su te školjke idealan izvor kalcija za kokoši nesilice.

Tvrtka OYTACO Ltd, vadi ih i priprema za upotrebu u hrani za kokoši nesilice.

Kao rezultat upotrebe OYTA kamenica izdvajamo:

  •     manje slomljenih jaja uopće,
  •     manja potrošnja hrane,
  •     više jaja po nesilici sa čvršćom ljuskom,
  •     bolje zdravlje kokoši.

IMEX BJELOVAR D.O.O.
Đurđevačka cesta 117
43 000 Bjelovar

Borivoj Vičević: +385 (0)98 239 853
Irena Vičević: +385 (0)99 313 0906
e-mail: imex@imex.hr


Prikaži IMEX - Bjelovar d.o.o. na većoj karti